Реєстр аудиторських фірм та аудиторів
Перелiк аудиторських фірм, які вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту
Плани зовнішніх перевірок систем контролю якості
Рішення АПУ
Прес-релізи засідань АПУ
Бюджет АПУ
Міжнародні стандарти аудиту
Стратегія діяльності АПУ на 2012-2017 роки
Звiти АПУ до Кабінету Міністрів України
Iнформація про стан аудиторської діяльності в Україні
Угоди про співробітництво
Професійні видання
Заявка на придбання методичної літератури
Професійні організаціїї аудиторів та бухгалтерів
Корисна інформація
ЗМІ про аудит

Нормативні акти, що регулюють аудиторську діяльність, у тому числі:
 
Закон України "Про аудиторську діяльність"
Сертифікація
Удосконалення професійних знань аудиторів України
Контроль якості
Звітність за формою №1-аудит (річна)
Фінансовий моніторинг
З'їзд аудиторів України
Реєстри
 
Регуляторна діяльність
Проекти документів для обговорення